Zapiski Internauty

Krótko i na temat…

Zdążyłem urodzić się piętnastego sierpnia, roku siedemdziesiątego w ubiegłym stuleciu, gdy sobotni zegar wskazał dwudziestą trzecią czterdzieści pięć – obiecuję jednak, że więcej tego nie zrobię. Rozpocząwszy żywot w nadmorskim Świnoujściu, przez Leszno Wlkp, Szczecin, Koszalin trafiłem do Grodu Kopernika, choć zawsze marzył mi się Kraków. Los przypisał mi jednak Toruń, jako port, do którego dobić miałem na stałe.

Roku dla mnie pamiętnego – osiemdziesiątego ósmego, zamykając głęboko w szafie lwi charakterek, założyłem na nogi ciężkie wojskowe glany i tak mi zostało aż do lipca, roku dwa tysiące czwartego. Stwierdziłem wówczas, iż nowa rzeczywistość wojska, stała się jakby beto-nowa. Odszedłem więc na …emeryturę. Będąc jeszcze ku chwale Ojczyzny w służbie stałej, w roku dziewięćdziesiątym ósmym, „wszedłem” w Internet i komputery. Kreując wizerunek osób prywatnych i firm w Internecie spełniam się twórczo, ale również pracuję na to, by szefowa (prywatnie żona Katarzyna), nie wręczyła mi wymówienia, jako jednostce bezproduktywno-pasożytniczej.

Zwykły, szary człowiek to i tak zbyt dużo o mnie powiedziane. Szczery do bólu, realista, stanowczy, ale nie beton.

Poglądy religijne / stosunek do KK:
W niepełnym tego słowa znaczeniu – niepraktykujący katolik. Zdecydowanie antyklerykał.
Uważam, że Kościół (jakikolwiek) – zgodnie ze słowami samego Jezusa z Nazaretu: „Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie„, nie ma prawa wpływać na sprawy publiczne, wychodzące poza nawias życia stricte religijnego(!), jak również nie ma prawa ingerować w politykę, a już z pewnością nie ma prawa popierać jednoznacznie jakiejkolwiek opcji politycznej. Uważam, że wprowadzenie Konkordatu, bez ogólnopolskiego referendum w tej sprawie, było pogwałceniem prawa. Jestem za opcją państwa świeckiego i opodatkowaniem Kościoła. Wszelki majątek Kościoła, z wyjątkiem jego świątyń, powinien zostać przekazany na rzecz skarbu państwa bez prawa do odszkodowania. Szczytem hipokryzji jest i wyjątkowo obrzydliwe, namawiać wiernych do życia w ubóstwie, podczas gdy katabasy pławią się w luksusach. Jestem również zdania, że ksiądz dopuszczający się jakiegokolwiek wykroczenia lub przestępstwa, nie może być traktowany, jak święta krowa (przenoszony z parafii na parafię, albo chowany przez purpuratów) i musi zostać osądzony na ogólnych zasadach przewidzianych prawem świeckim. Uważam, że sprowadzona do rangi zwykłego przedmiotu „Religia” powinna wrócić do przykościelnych salek katechetycznych.

Poglądy polityczno-społeczne (bardzo ogólnie):
Bez konkretnej opcji, głosujący na mniejsze zło, czyli obecnie antyPiS.

 • Jestem za zniesieniem finansowania partii politycznych z państwowej kasy. Partie powinny utrzymywać się tylko i wyłącznie ze składek członkowskich i udokumentowanych wewnętrznych funduszy.
 • Wobec polityków i decyzyjnych osób urzędowych, w przypadku udowodnionego im popełnienia przestępstwa z chęci zysku (mam na myśli korupcję, nie zabójstwo) lub dotyczącego podejmowania niekorzystnych decyzji dla Polski i Polaków, powinien być orzekany całkowity przepadek mienia (z zastrzeżeniem nieważności intercyz małżeńskich), a oni sami powinni trafiać do zakładów karnych na czas nie krótszy niż dziesięć lat. Chleb (bez jakichkolwiek dodatków) i woda oraz ciężka praca fizyczna na rzecz społeczeństwa powinny być codziennością osadzonych, a po opuszczeniu więziennych murów powinni mieć całkowity zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych.
 • Uważam, że w sprawie nader ważnej dla ogółu Polaków, szczególnie takiej, która może znacznie poróżnić nasze społeczeństwo, powinno być przeprowadzone referendum. Wola polskiego społeczeństwa powinna być dla rządu wykładnikiem.
 • Nie zgadzam się z twierdzeniem, że najbogatsi Polacy powinni płacić wyższe podatki niż obecnie. Start wszyscy mamy podobny, jeden się uczy inwestując w siebie, drugi uczy się by jakoś zleciało, a trzeci rzuca kamieniami w szkołę. Jeden pracuje ponad własne siły, by osiągnąć postawiony sobie cel, drugi pracuje na państwowym i dobrze mu z tym, a trzeci pierdzi w stołek, czekając na lepsze jutro i 100 milionów, które obiecał swojego czasu Wałęsa. Dlaczego ten, który osiąga kolejne cele w życiu, przez co zarabia większe pieniądze od typowych w kraju ma płacić wyższe podatki?
 • W kwestii udzielania przez Polskę pomocy rozwojowej najbiedniejszym krajom, choć serce krwawi jestem zdania, że powinien pomagać ten, kto sam sobie dobrze radzi. W Polsce jest jeszcze dużo do zrobienia i sami powinniśmy sobie najpierw pomóc.
 • Wiek emerytalny, pracujące Polki powinny osiągać w wieku 55 lat, mężczyźni w 65 roku życia. Około 30 lat pracy kobiet i około 40 lat pracy mężczyzn powinno wystarczyć, by kraj miał pożytek z jednostki, a jednostka święty spokój i godziwy żywot w jesieni życia.
 • Uważam, że osoby uzależnione od narkotyków należy leczyć, a nie zamykać do więzień, do których powinni trafić handlarze narkotyków.
 • Nie popieram zakazu aborcji – drażni mnie widok osób w wieku nieprokreacyjnym, które wypowiadają się na temat zakazu aborcji – szczególnie, kiedy są to ultrasi w stylu nijakiej Godek i hipokryty Hazana…
 • Nie mam nic przeciw, aby osoby tej samej płci mogły zawierać związki partnerskie. Wchodzenie komukolwiek z brudnymi buciorami do domów, a szczególnie łóżek uważam za szczególnie obrzydliwe.
 • Uważam, że prawo do eutanazji powinno pozostawać tylko w gestii samych zainteresowanych (świadomie podejmujących taką decyzję w obecności notariusza) i ich rodzin.
 • Uważam, że kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem, w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, a jego wina nie budzi wątpliwości (szczególnie w przypadku wielokrotnego udowodnionego zabójstwa) powinien zostać skazany na karę śmierci.

Zainteresowania/hobby:

 • psychologia człowieka,
 • fotografia nocna,
 • wędkarstwo,
 • instrument klawiszowy

Książki, które przeczytam raz jeszcze:

 • „Okręt widmo”
 • „Zapomniany żołnierz”
 • „Zapiski oficera armii czerwonej”
 • Trylogia Grzesiuka

Filmy, które jeszcze z pewnością obejrzę:

 • ogólnie polskie produkcje
 • produkcje z udziałem Mela Gibsona
 • produkcje z udziałem Toma Hanksa
 • produkcje z udziałem Bruce’a Willisa

Muzyka – ulubieni wykonawcy:

 • Bajm
 • Maanam
 • Budka Suflera
 • muzyka instrumentalna